Skandinaviska klubben

Gran Canaria

 


Skandinaviska Klubben är en kulturell och opolitisk förening i den autonoma region som Kanarieöarna utgör. Verksamheten drivs i provinsen Las Palmas och vänder sig till medborgare från de nordiska länderna samt till personer av annan nationalitet, vilka har goda relationer med de nordiska länderna. Föreningen har till uppgift att förmedla kontakt och skapa bra gemenskap mellan sina medlemmar liksom med lokalbefolkningen samt informera om värdlandet, dess kultur och traditioner.
Klubben finns nu representerad i Las Palmas för norra delen av Gran Canaria och i San Agustin för den södra.
 

Här finns mer information om klubben

Klicka här för att gå vidare>>>>>>