Medlemsavgifter och aktivitetsbetalningar för säsongen 2019-2020

Säsongsmedlemsskap = 35 euro.
Korttidsmedlemskap 61 dagar = 20 euro.
31 dagar = 10 euro.
Så här betalar du: Bäst är att besöka klubblokalen i Las Palmas eller i San Agustín. Vi tar endast emot kontant betalning. Tänk på att ha ditt aktuella passnummer med dig. Det är ett krav från de spanska myndigheterna. Undantagsvis, efter överenskommelse med vår ekonomiansvarige, kan vi även ta emot inbetalningar direkt på vårt spanska bankkonto. Gör du det ber vi dig skicka ett mail till skknord@hotmail.com och meddela följande: ditt namn, datum för insättningen, vad inbetalningen gäller, belopp du satt in, ditt tel.nr (gärna mobil svenskt o ev. spanskt), mailadress, slutligen vill vi veta om du kommer in och hämtar ditt medlemskort eller vart vi ska skicka det. Vårt kontonummer på banken BANKIA: 2038 7246 31 6000797694. Gör du inbetalning från Norden, tänk på att det är euro som gäller, och att du skall använda följande kod: IBAN: ES06 2038 7246 3160 0079 7694 och BIC: CAHMESMM.

Vi kan inte ta emot inbetalningar via svenskt plus- eller bankgiro.