Medlemsavgifter

Medlemsavgifter och aktivitetsbetalningar för säsongen 2018-2019
Säsongsmedlemsskap = 35 euro. Korttidsmedlemsskap 61 dagar = 20 euro, 31 dagar = 10 euro.

SÅ HÄR BETALAR DU!
Bäst är att besöka klubblokalen i Las Palmas eller i San Agustín. Tänk på att ha ditt aktuella passnummer med dig. Det är ett krav från de spanska myndigheterna.
Undantagsvis, efter överenskommelse med vår ekonomiansvarige, kan vi även ta emot inbetalningar direkt på vårt spanska bankkonto. Gör du det ber vi dig skicka ett mail till: skknord@hotmail.com och meddela följande: ditt namn, datum för insättningen, vad inbetalningen gäller, belopp du satt in, ditt tel.nr (gärna mobil svenskt o ev. spanskt), mailadress, slutligen vill vi veta om du kommer in och hämtar ditt medlemskort eller vart vi ska skicka det.
Vårt kontonummer på banken BANKIA: 2038 7257 5760 0020 4738. Gör du inbetalning från Norden, tänk på att det är euro som gäller, och att du skall använda följande kod: IBAN: ES932038 7257 5760 0020 4738 och BIC: CAHMESMM
Vi kan INTE ta emot inbetalningar via svenskt plus- eller bankgiro.