Viktigt att veta för alla som har bankkonto i Spanien
Det är viktigt att komma ihåg att meddela banken det nya passnumret när man har förnyat sitt pass. Gör man inte det kan kontot bli blockerat och eventuella automatiska utbetalningar kan ställas in. Detta gäller för alla, såväl de som inte har Permiso de Residencia (Uppehållstillstånd), och de som har det. Samma sak gäller också om man har öppnat konto med sitt Nationella ID-kort. (Bankerna föredrar dock alltid pass).

Öppna bankkonto för personer som ej är fast bosatta på Gran Canaria
Om man vistas här längre perioder kan man  behöva öppna ett bankkonto. Om man inte har uppehållstillstånd  med Identitetsnummer som utlänning,  (Número de identidad de extranjero  N.I.E),  kräver banken att man kan visa upp ett annat dokument.
Det är ett intyg som talar om att man inte är fast bosatt här (Certificado de No Residente) och det får man hos Policia Nacional. Se mer om detta längre ned i stycket.
Detta krävs för att kunna öppna ett bankkonto som ej fastboende:
• Giltigt pass i original  (Nationellt ID-kort kan fungera men banken föredrar pass)
• Intyg från polisen (Certificado de No Residentes)
     Banken kommer också att fråga varifrån pengarna kommer. Om man är pensionär kan man visa upp bankutdrag där det står att man får pension eller något annat dokument som visar det. De har också rätt att fråga i vilket land man deklarerar sina inkomster.
Det är också mycket viktigt att banken har en aktuell emailadress till kontotecknaren för att kunna ta kontakt. Vartannat år kommer banken att skicka ut ett email som ska besvaras och det är en försäkran där man talar om i vilket land  man deklarerar.

För att få intyget, Certificado de No Residente, från polisen:
• Först går man till polisstationen med sitt pass. Man behöver inte beställa tid hos polisen utan man tar en nummerlapp där. Man får fylla i en blankett med sina personuppgifter.
• Därefter får man en blankett av polisen för att kunna gå till en bank och betala en avgift.  När detta är gjort går man tillbaka till polisen och hämtar intyget.
För att kunna göra betalningen på banken för intyget brukar det vara nödvändigt att ange ett N.I.E nummer. Så den enda lösningen är att ta med en god vän som har Permiso de Residencia och som följer med för att göra inbetalningen. Vid inbetalningen talar man om vem betalningen ska gälla för.
Avgiften som man betalar på banken är mellan 10-11  €/person. Om två personer ska vara kontotecknare ska båda ha detta intyg.
I Las Palmas går man till La Supercomisaria de Policia på C/Luis Doreste Silva. På den södra delen av ön vänder man sig till Comisaria de Policia Nacional i Maspalomas. Kommunen Ingenio räknas till den södra delen.

Du kan alltid vända dig till Skandinaviska Klubben med frågor gällande just din situation och vi svarar så gott vi kan.