Bankkonto

Om man planerar att ansöka om residencia bör man göra detta innan man öppnar ett bankkonto. När man sedan öppnar bankkontot ska man tala

om på banken att man är ”residente”.