Den spanska regeringen har,  bl.a. efter krav från EU, stiftat en ny lag:

Ley 2/2013 de 29 de mayo de protection y uso sostenible del litoral. Lagens ändamål är att beskydda kustområdena i hela Spanien. På kanarieöarna har den regionala regeringen, Gobierno de Canarias, modifierat lagen till en kanarisk version: Ley 2/2013 de 29 mayo de renovacion y modernización turistica de Canarias. Den kanariska lagen fokuserar istället på turismen.

Turistområdena San Agustin, Playa Ingles, Maspalomas m.fl. ligger i kommunen San Bartolomé de Tirajana. Kommunen har utarbetat en plan: Plan General de San Bartolomé som tillsammans med ovannämnda lag ska styra renovering och modernisering av turistområden på Kanarieöarna. För tillfället gäller detta de nämnda områdena i syd. Där har planen blivit föremål för massiva protester från ägarföreningar och privata fastighetsägare. Nästan alla fastigheter i området har enligt planen givits status som ”turistbostäder”och för dessa vill regleringen begränsa möjligheten till fast boende. De fastigheter som givits status som s.k. ”residencial” är undantagna från regleringarna.

Vissa ägarföreningar, t.ex. Monte Rojo som skrivit till Gobierno de Canarias, anser att de har status som residencial sedan flera år tillbaka, alltså för fast boende, medan Gobierno de Canarias anser att det inte är så.

Redan nu har fler än 150 ägarföreningar skickat in protester till Gobierno de Canarias. Om man vill protestera ska man göra en skrivelse (alegaciones) före den 25 september. Den här frågan berör många skandinaver och många är medlemmar i Skandinaviska Klubben.

På kommunkontoret finns stora skärmar uppsatta med information. Där finns upplysningar om den ursprungliga lagen från 1988 och 1995 med flera tillägg. Det kan vara nödvändigt att anlita en advokat för den som vill sätta sig helt in i frågan.