Sjukvård på Gran Canaria
för skandinaver

Behöver man ringa efter en ambulans är telefonnumret 112 precis som i EU.

Solen och värmen här på Gran Canaria bidrar till att vi mår bra och kan vara mer aktiva men sjukdomar och olyckor drabbar oss ändå ibland och det är bra att veta vad som gäller och var man ska vända sig. Alla som vistas här tillfälligt, även om det rör sig om flera månader, och som är skrivna i sina skandinaviska hemland ska ha med sig hit ett EU-kort från sin Försäkringskassa. Med EU-kortet har man rätt till vård på de kommunala sjukhusen och på vårdcentralerna, Centros de Salud de la Seguridad Social.

EU-kortet visar att du är försäkrad i ditt hemland och ger dig rätt till nödvändig vård när du vistas i Spanien. Med nödvändig vård menas akutvård och också vård som ges på grund av kronisk sjukdom, inklusive provtagningar och medicinska kontroller. I vissa fall kan man behöva komma överens med vårdgivaren innan, när det gäller dessa provtagningar och medicinska kontroller. Akut sjukvård har man alltid rätt till!

Om vården kan vänta tills du kommer tillbaka till ditt hemland betraktas den inte som nödvändig. Den bedömningen görs alltid av läkare eller annan vårdpersonal och beror på sjukdomen och hur länge du ska stanna i landet.

Viss tandvård kan beviljas av Försäkringskassan i en del situationer.

Rent allmänt gäller att man bör ha med sig medicinlista från sitt hemland och information om de kroniska sjukdomar man lider av. Om du är pensionär ska du också ha ett speciellt pensionärsintyg från din försäkringskassa. De brukar skicka med det när de skickar ut EU-korten, annars kan du be dem skicka ett till dig.  Det här intyget ger dig också rätt till mediciner till samma pris som spanska pensionärer (detta intyg utfärdas av Försäkringskassan i Sverige. Eventuellt kan man få samma typ av intyg för Norge, Danmark och Finland.   

Med sitt EU-kort kan man vända sig till sin närmaste vårdcentral, Centro de Salud, och där visar man upp kortet. Man ska ha med sig giltig legitimation i original och en fotokopia av legitimationen och EU-kortet. Intyget från Försäkringskassan ska man också ha med sig för att få rabatt på mediciner. Vid riktigt akuta situationer åker man givetvis direkt till närmaste kommunala sjukhus. (Vid livshotande situationer kan man få hjälp även av privata sjukhus, men man får betala detta själv om man inte har en privat försäkring).

De kommunala vårdcentralerna heter Centro de Salud och tillhör Seguridad Social. Det finns en sådan vårdcentral i alla orter och ofta i varje stadsdel.  (ej att förväxla med små privata läkarmottagningar på turistorter som kanske heter något liknande).

Centro de Salud finns det alltid läkare dagtid, men ta reda på vilka öppettider som gäller under nätterna och helgerna. Endast vissa Centro de Salud har öppet även då. De kommunala sjukhusen här på ön är: Hospital Dr. Negrin och Hospital Insular i Las Palmas. Läkare på den spanska försäkringskassan kan även ge remiss till spanska privata sjukhus, till exempel San Roque i Maspalomas. Om du blir inlagd på ett kommunalt sjukhus (eller privat via remiss) och får med dig hem anvisningar om att du ska ta medicin måste du hämta recepten på din närmast vårdcentral

Den kommunala vården och den privata vården är helt separata system i Spanien

Privat sjukvård

Den som vill, kan också teckna en privat sjukförsäkring antingen via sin hemförsäkring med förlängning eller med något annat bolag. Om man har en privat försäkring kan man vända sig till de privata klinikerna och man får hjälp med hemresa om man inte kan resa hem som man hade planerat.

På södra delen av ön brukar privatklinikerna ha tolk anställd. Det finns tolk på några privata kliniker i Las Palmas men eventuellt inte på alla. De privata försäkringsbolagen kan acceptera att man anlitar en tolk själv och får tillbaka för utläggen av sitt försäkringsbolag vid hemkomsten. Kolla med ditt försäkringsbolag om de godkänner det och begär alltid kvitto på tjänsten som ska visas upp vid hemkomsten eller skickas till försäkringsbolaget.

Tänk på att alltid begära kvitton på alla utlägg om du vill få ut ersättning på en privat sjukförsäkring.

Observera att, för att få ersättning för extra kostnader vid hemresor till exempel med ambulansflyg måste man ha en privat sjukförsäkring. Då får man hjälp av SOS International som också sköter om kontakter med flygbolag, läkare och anhöriga i hemlandet. För övrigt är det rent allmänt samma kvalité på vården på de statliga och de privata sjukhusen, men de privata klinikerna ger en lite mer personlig service och omvårdnad.

Givetvis kan man anlita privata läkare och privata kliniker även utan försäkring, men då betalar man alla kostnader själv och kan inte räkna med att få tillbaka för sina utlägg.

Om man är utskriven ur sitt hemlands försäkringskassa.

Om man är pensionär och ska skriva ut sig från sitt skandinaviska hemland och skriva in sig här som fast boende ska man ha med sig blankett E-121 från sitt hemlands försäkringskassa.

Mediciner

Numera betalar spanska pensionärer 10 procent av sina mediciner med ett högkostnadsskydd.

För att kunna få rabatterade mediciner måste läkaren skriva ut recepten för pensionär. Handskrivet recept med röd kant eller recept skrivet i datorn)

Behöver man ringa efter en ambulans är telefonnumret 112.

Vissa privata kliniker kan ha egen ambulansservice. Kontakta kliniken som du tror att du skulle vilja anlita eller oss på klubbens expedition i Las Palmas om du vill veta mer.

Hemsidor att läsa mer på:
Norska medborgare: www.helfo.no
Danska medborgare: www.borger.dk
Finska medborgare kela jos sairastut espanjassa kanariala eller
Fpa-om du insjuknar utomlands

Utskriven från Sverige men på besök där.

Svenska pensionärer som är fast bosatta på Gran Canaria, inskrivna i Seguridad Social på Gran Canaria och utskrivna ur Sverige, ska vid besök i Sverige (eller andra EU-länder) visa upp sitt 121-intyg från Sverige och sitt EU-kort för att få vård i Sverige eller annat EU-land.

Detta gäller både för akut vård och eventuell planerad vård.
(För den planerade vården kan det krävas tillstånd från spansk läkarvård).

Det är Försäkringskassan i Sverige som kan skicka ut EU-kortet till dessa personer.
Det är mycket viktigt att man också har med sig sin 121- blankett!

Du kan alltid vända dig till Skandinaviska Klubben med frågor gällande just din situation och vi svarar så gott vi kan.