Ekonomisk policy

för Skandinaviska Klubben

Frågan om Klubbens ekonomiska policy skulle behandlats på den extra stämma som vi var tvungna att ställa in. Frågan kommer att behandlas på stämman i höst. Policyn är antagen av styrelsen den 30 januari 2020 och kommer att vara det som gäller tills vidare.

1 Klubbens ekonomiska policy
2 Klubbens ekonomiska policy

Befattningsbeskrivningar

för Skandinaviska Klubben

Skandinaviska klubbens styrelse beslutade på sitt möte den 30 januari 2020 om regler för alla befattningar inom klubben. Dokumentet är tänkt att reglera arbetet för alla befattningshavare och kommer att anpassas till hur klubbens arbete utvecklas.
Majoriteten av dessa befattningshavare har ett arvode för sina uppdrag. Ramen för dessa arvoden fastslås av klubbens stämma och de enskilda beloppen fastställs därefter av styrelsen.

Befattningsbeskrivningar 30 januari-6
2 Befattningsbeskrivningar 30 januari
3 Befattningsbeskrivningar 30 januari-2
4 Befattningsbeskrivningar 30 januari-3
5 Befattningsbeskrivningar 30 januari-4
6 Befattningsbeskrivningar 30 januari-5