Skandinaviska klubben Gran Canaria

Skandinaviska klubben är en kulturell och opolitisk förening i den autonoma region som Kanarieöarna utgör. Verksamheten drivs i provinsen Las Palmas och vänder sig till medborgare från de nordiska länderna samt till personer av annan nationalitet, vilka har goda relationer med de nordiska länderna. Föreningen har till uppgift att förmedla kontakt och skapa bra gemenskap mellan sina medlemmar liksom med lokalbefolkningen samt informera om värdlandet, dess kultur och traditioner. Klubben finns nu representerad i Las Palmas för norra delen av Gran Canaria och i San Agustín för den södra.

Skandinaviska klubben bildades i Las Palmas i mitten av 1960-talet. De första stadgarna är daterade 31 december 1965. Då hade redan en svensk klubb fungerat ett antal år. Pionjärerna startade en svensk skola och en svensk församling bildades. Klubben lånade på den tiden gratis små lokaler så att medlemmarna hade någon samlingsplats. Senare hyrde man en liten lokal på Calle Pascual i Las Palmas och där fanns en expedition och ett läsrum.

Den 4 oktober 1973 godkändes klubbens stadgar av Gobierno de Las Palmas.
Detta var under Francos tid och myndighetsärenden var mycket komplicerade. Samma år fick klubben tillstånd från de spanska myndigheterna att genomföra s.k. föreningsflyg – d.v.s. att få chartra egna flygplan direkt av flygbolagen. Resenärer fanns det gott om och föreningens ekonomi blev allt bättre. År 1977 köptes de nuvarande lokalerna på Cale Manuel Gonzales Martin i Las Palmas. Finansieringen löstes bland annat genom skuldförbindelser till medlemmar. Dessa löstes sedan in under ett antal år.

Föreningens stadgar reviderades i början av 2000-talet och godkändes av Gobierno de Canarias den 28 oktober 2005.

I San Agustín hyr klubben en lokal i turistkomplexet Monte Rojo. Under tidsperioden oktober/april bedrivs verksamheten med ett stort antal aktiviteter. Tre gånger under perioden ges ett föreningsblad, Palmbladet, ut där aktiviteter och viktig information från till exempel spanska och nordiska myndigheter annonseras.

I båda lokalerna finns välfyllda bibliotek som, förutom vanliga böcker, även erbjuder talböcker samt DVD- filmer.
I lokalerna finns trådlös bredbandsuppkoppling vilket uppskattas av medlemmarna. Vidare finns expedition, utrymmen för kursverksamhet, kök och samlingssal där fester och olika sammankomster anordnas. Det kan vara föredrag, musikunderhållning, allsång, dans, vinprovning med mera.