Uppehållstillstånd  –  Permiso de Residencia

Vilka personer måste ha uppehållstillstånd ?
     De som har skrivit ut sig från sitt hemland och ska bosätta sig här fast på Gran Canaria ska söka uppehållstillstånd, Permiso de Residencia.
     För pensionärer inom EU krävs följande:
• Formulär 121 från Försäkringskassan. Detta ansöker man om när man ska skriva ut sig från sitt hemland.
• Pass eller Nationellt ID-kort.  ( Polisen föredrar alltid pass)
• Hyreskontrakt eller lagfart.
• Ansökningsblankett modell EX 18. Finns hos polisen eller på klubbens expeditioner.

Man ska ha med sig handlingarna i original och en fotokopia. Det krävs ingen tidsbeställning utan man tar en nummerlapp på plats. Polisen kontrollerar att alla dokument finns med och sedan får man en blankett för att betala in 12 € på banken. Därefter kan man hämta ut sitt uppehållstillstånd.

Det är polisen för utlänningar som har hand om detta och de finns på Delegación de Gobierno vid Plaza de La Feria i Las Palmas. (Ingången är på baksidan av byggnaden)
     De som bor på södra delen av ön söker detta på Comisaria de Policia en Maspalomas.

Behålla uppehållstillstånd utan att vara fast bosatt här?

Tidigare var det nödvändigt att skaffa uppehållstillstånd om man vistades här i mer än 3 månader. Det som har tillståndet men inte är skrivna här kan ha det kvar men man bör vara medveten om att man kan utsättas för granskning av skattemyndigheterna. Om någon vill avsäga sig sitt Permiso de Residencia kan vi informera  om hur det går till på expeditionen i Las Palmas.
     Att ha uppehållstillstånd, Permiso de Residencia, här innebär skyldigheter som att man ska deklarera och ev. skatta här. Det är alltid bäst att prata med en skatterådgivare.

Intyg för att få rabatt på resor

Att ha uppehållstillstånd ger en del rättigheter som tex att få resa med ”glesbygdsrabatt” för resor med flyg och båt mellan öarna och till spanska fastlandet. För att få rabatten måste man vara mantalsskriven här också.  Man måste kunna visa upp ett intyg på detta; Certificado de Residente para Viajar.
     Det här intyget kan man själv ta ut på internet på kommunens hemsida  och det gäller i 6 månader. Det ska endast visas upp vid resa med flyg eller båt.
     I bland kan resebyrån ordna med rabatten utan att man behöver ha med sig intyget på resan. Men det är mycket enkelt att ta ut intyget och det är alltid bra att ha det med för säkerhets skull.

Kontrollera att man fortfarande är mantalskriven här.

Det förekommer att kommunerna helt enkel plockar bort personer som de tror inte längre bor här så man bör kontrollera då och då att man fortfarande finns i kommunens register. Detta gör man enkelt genom att ta ut ett intyget Certificado de Residentes para Viajar på kommunens hemsida.
     Det gröna kort eller gröna A-4 ark man får som uppehållstillstånd är ett intyg och betraktas inte som legitimation. Man ska alltid kunna visa upp giltig ID-handling från hemlandet för att bevisa att man  är Residente här på ön.

N.I.E-nummer och intyg till banker etc

Om man inte har för avsikt att bosätta sig fast här men vill köpa bostad eller bil tex. kan man ansöka om ett registreringsnummer för utlänningar, N.I.E. Det intyg man får har en giltighetstid på 3 månader.
     Det får man på polisstationen Jefatura de Policia på C/Luis Doreste Silva, intill nedfarten till småbåtshamnen. Kallas också La Supercomisaria.
     På den södra delan av ön ansöker man om detta på Comisaria de Policia Nacional i Maspalomas.

     Den spanska ambassaden i hemlandet kan också ordna med identitetsnummer för utlänningar.

Intyg för att öppna bankkonto för personer som ej är fast bosatta.

Den som behöver ett intyg på att de inte är fast bosatta här på ön, kan få det utfärdat av polismyndigheterna här på ön. Detta intyg behövs bl.a. för att öppna bankkonto här utan att vara fast bosatt.

Detta är allmän information. Den som vill ha mer information får gärna vända sig till expeditionen i Las Palmas så ska vi försöka ge er råd om just er personliga situation. .